Zrozumienie punktu widzenia drugiej strony nie oznacza jego akceptacji

Prawdą jest, że lepsze zrozumienie odmiennego sposobu myślenia może spowodować rewizję twoich poglądów co do meritum sytuacji. Ale to nie jest koszt, lecz korzyść wynikająca ze zrozumienia ich punktu widzenia. Pozwala ci bowiem zmniejszyć obszar konfliktu, a także lepiej promować twoje na nowo zdefiniowane interesy.

Nie wnioskuj o ich intencjach na podstawie własnych obaw. Ludzie zakładają często, że druga strona zamierza zrobić dokładnie to, czego się obawiają. Rozważmy historyjkę opublikowaną swego czasu w dzienniku „New York Times”: „Poznali się w barze, on zaproponował jej podwiezienie do domu. Jechał zupełnie nie znanymi jej ulicami. Twierdził, że tak jest szybciej. Dowiózł ją do domu tak szybko, że zdążyła na wiadomości o 10 wieczór”. Dlaczego to zakończenie jest tak zaskakujące? Bo nasze założenie oparte było na naszych obawach.

Bardzo łatwo jest wpaść w zwyczaj nadawania najgorszej z możliwych interpretacji temu, co druga strona mówi lub robi. Ta podejrzliwa interpretacja wynika często z aktualnego sposobu postrzegania. Taka interpretacja wydaje się ponadto „bezpieczna” i pokazuje wszystkim, jak zła jest druga strona. Koszty takiej interpretacji wypowiedzi i zachowań drugiej strony polegają jednak na tym, że nowe pomysły zmierzające do zawarcia porozumienia są odrzucane, a subtelne zmiany stanowisk są ignorowane lub odtrącane.

Nie wiń ich za własne problemy. Kuszące jest obarczenie drugiej strony winą za twoje problemy. „Na twojej firmie zupełnie nie można polegać. Za każdym razem, gdy reperujecie naszą prądnicę, robicie to kiepsko i ona znowu się psuje”. Łatwo wpaść w koleinę obwiniania, zwłaszcza gdy uważasz, że druga strona jest rzeczywiście za coś odpowiedzialna. Nawet jednak, gdy obwinianie jest usprawiedliwione, to zazwyczaj też prze- ciwskuteczne. Druga strona zaatakowana przez ciebie, odrzuci to, co powiedziałeś. Odmówi słuchania albo sama uderzy, atakując ciebie. Przypisywanie winy trwale wiąże ludzi z problemem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>