Podatki w Polsce i Europie – zero podatków

W prawie każdym kraju w Unii Europejskiej oraz w pozostałych krajach Europy mamy do czynienia z bardzo podobnym system podatkowym. Nie chodzi tu tylko o wysokość podatków , ale również o sposób oraz zakres ich pobierania. Sumaryczna wielokość podatków poza pewnymi wyjątkami , również jest na zbliżonym poziomie , jednak ich wysokość (różnych podatków) jest różna. Na przykład w jednym kraju podatki lokalne nie są pobierane wcale , jednak podatek dochodowy od osób fizycznych jest zdecydowanie wyższy niż w drugim kraju – jak to się popularnie mawia , w przyrodzie nic nie lubi ginąć. Wielkość podatków w krajach Unii Europejskiej jest różna i wacha się przeważnie od trzydziestu kilku , do piędziesięciu kilku procent produktu krajowego brutto. W praktyce oznacza , to że co druga lub co trzecia złotówka którą nosimy w portfelu zasila tak na prawdę skarb państwa. W przeszłości mieliśmy do czynienia z tak zwaną dziesięciną , a więc chłop pańszczyźniany dziesiątą część swoich zbiorów musiał przekazywać lokalnym władzom , a w tym przypadku było to przekazywanie swoich pieniędzy na rzecz kościoła. W tamtych czasach i tak większość ludzi uważało tego typu podatek za zbyt wysoki , a jak pokazała przyszłość wcale tak nie jest. Obecnie wszyscy dali by wiele , aby wrócić do tych pięknych czasów , gdzie podatki wynosiły około dziesięciu procent , tego co zarobimy. Mowa o dziesięcio procentowych podatkach jako o tych właściwych jest nawet w biblii , lacz nasza władza mimo , to że mocno wierząca udaje , że tego nie widzi. W praktycznie każdym kraju europejskim występują trzy podstawowe podatki. Pierwszy z nich to podatek dochodowy od osób fizycznych , a więc każdego z nas , zwany również dochodowym. Podatek dochodowy , może mieć stałą wysokość na przykład dwudziestu procent – wówczas mówimy , że podatek dochodowy jest podatkiem liniowym , gdyż niezależnie od dochodu każdy z nas płaci podatek tej samej wielkości. W przeszłości istniał jeszcze podatek pogłówny , który zakładał , że każdy niezależnie od dochodu płaci identyczną kwotę podatku. Kolejnym podatkiem który występuje praktycznie wszędzie w Europie , jest podatek od towarów i usług czyli vat. Jest to podatek który płacimy kupując dowolną rzecz w sklepie , lub zamawiając dowolną usługę. W większości krajów Unii Europejskiej podatek vat ma największy udział w przychodach danego kraju. Kolejnym takim podatkiem jest akcyza , która przynajmniej w teorii miała być płacona od towarów luksusowych a w praktyce , płacimy ją korzystając z paliw , prądu , gazu , alkoholu – a więc rzeczy zupełnie podstawowych.

zero podatków

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>