Występowanie pluralizmu związkowego

Dopuszczona prawnie i istniejąca faktycznie wielość związków zawodowych nie zawsze jest powiązana z problemami reprezentatywności związków zawodowych. Problemy te nie występują w krajach, w których istnieje wprawdzie pluralizm związkowy, ale jeden związek zawodowy lub konfederacja związków zawodowych zdecydowanie dominuje jak np. Trade Union Confederation (TUC) w Wielkiej Brytanii lub Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) w Niemczech.

W Polsce spełnione są już wyżej wymienione warunki polityczne i ekonomiczne, z którymi związane jest występowanie reprezentatywności. Istniejący problem reprezentatywności partnerów społecznych, a zwłaszcza związków zawodowych jest ważny i bardzo aktualny. Tym bardziej, że jest to zjawisko nowe w naszym życiu społecznym. Obowiązująca regulacja prawna tego problemu jest dalece niewystarczająca. Konieczna więc jest szeroka dyskusja na ten temat.

Występowanie pluralizmu związkowego oznacza, że ruch związkowy jest podzielony. Istnieje wprawdzie deklarowana prawnie zasada równości i zasada równego traktowania związków zawodowych. W istocie występuje jednak szereg różnic między prawami, kompetencjami i obowiązkami poszczególnych związków zawodowych. Problem ten widać bardzo wyraźnie przy określaniu reprezentatywności, a w konsekwencji także praw i kompetencji związków reprezentatywnych i związków zawodowych nie uznanych za reprezentatywne.

Reprezentatywność związku zawodowego jest ściśle związana z jego podstawowym zadaniem, którym jest reprezentowanie i obrona praw i interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy (art. 1 ust. 1 ustawy z 23.05.1991 o związkach zawodowych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>