Wymóg reprezentatywności

Określenie: „ogólnokrajowy związek zawodowy, reprezentatywny dla pracowników większości zakładów pracy” rodzi trudności interpretacyjne. W piśmiennictwie zaproponowano, aby rozumieć przez nie związek posiadający takie cechy w subiektywnym przekonaniu pracowników większości zakładów pracy. Sąd Najwyższy zaś poszedł w kierunku obiektywnego kryterium tej reprezentatywności. W jednym z orzeczeń stwierdził bowiem, że w omawianym przypadku o reprezentatywności związku decyduje posiadanie przezeń organizacji w większości zakładów pracy w kraju, niezależnie od liczby członków zrzeszonych w danym związku, bo nie do nich ustawa odnosi wyrażenie „reprezentatywność”. Mimo tych prób interpretacyjnych, omawiane kryterium reprezentatywności będzie zapewne nadal trudne do stosowania w praktyce.

Wymóg reprezentatywności jest też stawiany organizacjom związkowym wchodzącym w skład Rady Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które zrzeszają pracowników objętych działaniem ustawy oraz organizacjom związkowym wchodzącym w skład Naczelnej Rady Zatrudnienia. Przepisy nie wymagają, aby wymienione związki zawodowe były reprezentatywne dla pracowników większości zakładów pracy, ale z pewnością chodzi tu o reprezentatywność na szczeblu krajowym. Świadczy o tym ranga instytucji, w skład których związki te wchodzą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>