Wspólne interesy właściciela mieszkania i potencjalnego najemcy

Za przeciwnymi stanowiskami tkwią zarówno interesy wspólne, możliwe do pogodzenia, jak i konfliktowe. Zazwyczaj zakładasz, że skoro stanowiska drugiej strony są przeciwne do naszych, to jej interesy muszą być także przeciwne. Jeżeli w naszym interesie jest obrona, to oni muszą chcieć nas zaatakować. Jeżeli w naszym interesie jest minimalizacja komornego, to ich interes polega na jego maksymalizacji. Jednak w wielu negocjacjach staranne zbadanie interesów, leżących u podstaw stanowisk, ujawni jeszcze o wiele więcej interesów wspólnych lub możliwych do pogodzenia niż konfliktowych. Spójrz na przykład na wspólne interesy właściciela mieszkania i potencjalnego najemcy:

– 1. Obaj chcą stabilizacji. Właściciel chce stałego najemcy, najemca chce stałego adresu.

– 2. Obaj chcą, aby mieszkanie było dobrze utrzymane. Najemca będzie w nim mieszkał. Właściciel chce, aby wartość mieszkania i opinia o całym budynku wzrosła.

– 3. Obaj zainteresowani są dobrymi wzajemnymi stosunkami. Właściciel chce mieć najemcę regularnie płacącego czynsz, a najemca chce mieć do czynienia z odpowiedzialnym właścicielem, który wywiąże się z obowiązku dokonywania niezbędnych napraw. Obaj mogą mieć również interesy, które nie są konfliktowe, lecz po prostu różne:

– 1. Najemca może nie chcieć być narażony na zapach świeżej farby, bo jest na nią uczulony. Właściciel nie będzie chciał ponieść kosztów malowania wszystkich innych mieszkań.

– 2. Właściciel może chcieć zabezpieczenia w postaci zapłaty w gotówce za pierwszy miesiąc następnego dnia po podpisaniu umowy. Najemca, wiedząc, że jest to dobre mieszkanie, może nie przywiązywać znaczenia do tego, czy zapłaci jutro czy później.

Gdy przeciwstawimy interesom wspólnym i różnym interesy konfliktowe – minimalizację i maksymalizację komornego – wydają się one łatwiejsze do pogodzenia. Interesy wspólne doprowadzą najprawdopodobniej do długookresowej umowy, porozumienia o podziale kosztów poprawy standardu mieszkania i starań obu stron, aby przystosować się do siebie i utrzymać dzięki temu dobre stosunki. Interesy różne mogą być pogodzone dzięki gotówkowej wpłacie jutro i zgodzie właściciela na odmalowanie mieszkania, jeżeli najemca kupi farbę. Cena najmu to jedyna kwestia pozostająca do rozwiązania, a cena obowiązująca na rynku mieszkaniowym może określić ją wystarczająco dobrze.

Porozumienie jest często możliwe właśnie dzięki temu, że interesy stron różnią się. Ty i sprzedawca butów możecie obaj lubić pieniądze i buty. Relatywnie rzecz biorąc, jego zainteresowanie 50 dolarami jest większe niż butami. Z twojego punktu widzenia sytuacja jest odwrotna – wolisz buty niż 50 dolarów. Stąd umowa. Interesy wspólne i różne, ale komplementarne, mogą być klockami, z których buduje się mądre porozumienie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>