Warunki reprezentatywności – ciąg dalszy

Powołanie delegata związkowego uzależnione jest od istnienia sekcji związkowej w przedsiębiorstwie. Jednakże stworzenie sekcji i wyznaczenie delegata mogą być dokonane równocześnie. Obecność członków związku wystarcza jako dowód istnienia w przedsiębiorstwie tworzącej się sekcji. Wystarcza obecność dwóch członków (w tym ewentualnie delegata związkowego). Delegat związkowy może zostać powołany na szczeblu przedsiębiorstwa, zakładu lub grupy.

Warunki, jakie delegat musi spełniać: wiek (18 lat), staż w przedsiębiorstwie (1 rok), bierne prawo wyborcze (niekarany, ale pracodawca nie może zażądać wypisu z rejestru skazanych). Ustawa z 11 lipca 1975 r. uchyliła wszelkie wymogi co do narodowości.

Można łączyć mandaty (delegata załogi, członka Komitetu Przedsiębiorstwa, delegata związkowego do Komitetu Przedsiębiorstwa). Informacja – o wyznaczeniu delegata należy poinformować pracodawcę, pracowników, organizacje związkowe, inspektora pracy.

Spór – orzeczenie w sprawie sprzeciwu należy do wyłącznej kompetencji sądu powszechnego. Może on być zgłoszony przez pracodawcę, inne związki zawodowe, pracowników przedsiębiorstwa. Odwołanie można składać w terminie do 15 dni od orzeczenia. Koniec mandatu – czas trwania mandatu delegata związkowego nie jest ograniczony: to zagadnienie zawsze pozostawia się do decyzji danemu związkowi zawodowemu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>