zero podatków tagged posts

Podatki w Polsce i Europie – zero podatków

W prawie każdym kraju w Unii Europejskiej oraz w pozostałych krajach Europy mamy do czynienia z bardzo podobnym system podatkowym. Nie chodzi tu tylko o wysokość podatków , ale również o sposób oraz zakres ich pobierania. Sumaryczna wielokość podatków poza pewnymi wyjątkami , również jest na zbliżonym poziomie , jednak ich wysokość (różnych podatków) jest różna. Na przykład w jednym kraju podatki lokalne nie są pobierane wcale , jednak podatek dochodowy od osób fizycznych jest zdecydowanie wyższy niż w drugim kraju – jak to się popularnie mawia , w przyrodzie nic nie lubi ginąć. Wielkość podatków w krajach Unii Europejskiej jest różna i wacha się przeważnie od trzydziestu kilku , do piędziesięciu kilku procent produktu krajowego brutto...

więcej