Różne rodzaje reprezentatywności organizacji związkowych cz. II

W branży lub przemyśle: zazwyczaj ten rodzaj reprezentatywności łączy z innymi poziomami, z jednej strony ze szczeblem przedsiębiorstw, a z drugiej strony ze szczeblem międzyzawodowym. Sugeruje on chęć przyznania przez ustawodawcę pierwszeństwa negocjacjom branżowym i aby to osiągnąć, musi on ustalić szczególne kryteria uznania wyspecjalizowanych central związkowych za reprezentatywne, albo jakościowe, np. konieczność należenia do krajowej federacji między- branżowej, albo ilościowe, jak konieczność udowodnienia swej obecności w przedsiębiorstwach danej branży poprzez wybory, mające na celu zapewnienie obecności związkowej w organach załogi, takich jak komitety zakładowe czy lokalne przedstawicielstwa pracowników, ustanowionych w zakładach produkcyjnych. Połączenie tych wszystkich elementów jest zresztą możliwe i ma tę zaletę, że sprzyja zrównywaniu świadczeń socjalnych (cohesion sociale) pracowników jednego sektora gospodarczego, uniemożliwiając w ten sposób pracodawcom tego sektora wprowadzanie różnic w zakresie warunków pracy (społeczny „dumping” dotyczący płac, długości czasu pracy i innych przywilejów).

Szczebel krajowy międzyzawodowy: w wielu krajach między- branżowe konfederacje związkowe uznawane są za odpowiednich partnerów rządu i wielobranżowych krajowych stowarzyszeń pracodawców. W Belgii jest to uprzywilejowany poziom uznania reprezentatywności, będzie on decydował również o możliwości obecności związkowej na dwóch innych głównych poziomach, to jest w przedsiębiorstwie i w negocjacjach branżowych. W tym przypadku mamy połączenie kryteriów jakościowych i ilościowych. W artykule 3 ustawy z 5 grudnia 1968 r. o układach zbiorowych pracy i o komisjach parytetowych, uznaje się za reprezentatywne:

– 1) organizacje międzyzawodowe utworzone na szczeblu krajowym, mające reprezentację w Centralnej Radzie Gospodarczej i w Krajowej Radzie Pracy, liczące przynajmniej 50.000 członków.

– 2) organizacje zawodowe afiliowane przy lub należące do organizacji międzyzawodowej wymienionej w punkcie 1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>