Problem reprezentatywności w Polsce – ciąg dalszy

Zdając sobie sprawę z wagi regulacji tego problemu w warunkach polskich i potrzeby wykorzystania doświadczeń zagranicznych w tym zakresie, organizatorzy konferencji zaprosili do udziału w niej w charakterze referentów: przedstawicieli nauki i sądownictwa – ze strony polskiej oraz zagranicznych specjalistów z Francji, Belgii i Międzynarodowej Organizacji Pracy. Było to możliwe dzięki długoletniej współpracy polskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z Ministerstwem Pracy, Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego Francji, Ministerstwem Pracy i Zatrudnienia Belgii oraz Międzynarodowym Biurem Pracy.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, pracownicy nauki, administracji i wymiaru sprawiedliwości – w tym członkowie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Komisji do Spraw Reformy Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Komisji do spraw Układów Zbiorowych Pracy, Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz mediatorzy z listy Ministra Pracy.

Przedstawione w czasie konferencji referaty oraz wyniki dyskusji przyniosły bogaty materiał informacyjny i problemowy, który warto opublikować, by mogły zapoznać się z nim szersze kręgi odbiorców. Publikacja niniejsza przedstawia dorobek tej konferencji. Jest to kolejne opracowanie z serii Biblioteki Dialogu Społecznego wydawanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Publikacja ta jest, naszym zdaniem, czymś więcej niż tylko „zapisem chwili” – jest ona próbą utrwalenia efektu wspólnej pracy uczestników konferencji. Dorobek ten może spełniać rolę źródła informacji i inspiracji dla osób zajmujących się tą problematyką. Może też stanowić podstawę dalszych przemyśleń i dyskusji w kręgu partnerów społecznych oraz być wykorzystany w prowadzonych pracach ustawodawczych w obszarze ciągle zmieniającego się i rozwijającego prawa pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>