Prawna procedura wybierania reprezentatywnego związku zawodowego

Wprawdzie uznanie może nastąpić w drodze dobrowolnego uzgodnienia stron, jednak związki zawodowe często wolą formalną legalizację po wyborach, aby zapewnić sobie tym samym ochronę przed zarzutami innych związków zawodowych pragnących zająć ich miejsce uznanej strony rokowań zbiorowych. W Stanach Zjednoczonych przepisy prawne stanowią, iż uznany związek zawodowy ma obowiązek reprezentować wszystkich pracowników, zarówno będących jak i nie będących jego członkami, a układ zbiorowy obejmuje wszystkich pracowników reprezentowanej grupy.

Niektóre ustawodawstwa stanowe w Kanadzie zawierają podobne zasady dotyczące uznania reprezentatywnego związku zawodowego. W praktyce federalnej zasady te obejmują, między innymi, stwierdzenie reprezentatywnego charakteru związku zawodowego przez Kanadyjską Radę Stosunków Pracy, legalizację przez Radę, rozstrzygające głosowanie i ochronę przed kwestionowaniem uznania, rozciągającą się na cały okres ważności danego układu zbiorowego.

W Japonii nie istnieje żadna prawna procedura wybierania reprezentatywnego związku zawodowego dla celów rokowań zbiorowych i w zasadzie każdy związek ma prawo być uznany. Związek zawodowy może być stroną rokowań zbiorowych i zawierać porozumienia jeżeli jest związkiem bona fi.de (w dobrej wierze). Nawet związek posiadający dwóch członków ma prawo do prowadzenia takich rokowań, a jeśli w danym przedsiębiorstwie działa kilka związków, pracodawca musi prowadzić rokowania ze wszystkimi.

Czasem jednak pracodawcy odmawiają prawa do prowadzenia rokowań związkom mniejszościowym, opierając się na przepisie Ustawy o Związkach Zawodowych z 1949 roku, który nadaje wiążącą moc w przedsiębiorstwie lub w fabryce układowi zbiorowego obejmującego ponad 3/4 pracowników. Związek (zwykle mniejszościowy) domagający się uznania, po odmowie pracodawcy musi spełnić jeden warunek, to znaczy wystąpić do komisji stosunków pracy, która określi jego autonomiczny i demokratyczny charakter.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>