Pojęcie reprezentatywności – ciąg dalszy

Ustawa z 13 listopada 1982 r. wprowadziła wymóg reprezentatywności związku zawodowego zgłaszającego sprzeciw wobec wejścia w życie porozumień derogacyjnych w przedsiębiorstwie dla organizacji związkowych, które nie były stronami porozumienia, a które uzyskały ponad połowę głosów w ostatnich wyborach zawodowych w przedsiębiorstwie.

Niektórzy przedstawiciele doktryny zakładają, że kryterium «zwolenników» powinno być uznawane w zakresie negocjacji zbiorowych. W ten sposób „uprawniony do zawarcia układu zbiorowego byłby tylko ten związek zawodowy, który uzyskał pewien procent głosów podczas wyborów zawodowych. Ważność samego układu byłaby uzależniona od zawarcia go przez jeden lub kilka reprezentatywnych związków zawodowych, które uzyskały ponad 50% głosów w tych wyborach. Tym sposobem podpisujące układ lub porozumienie związki zawodowe mogłyby wykazać się zaufaniem pracowników, którzy zostaną tym układem związani”.

Niezależność – szczególnie ważne jest kryterium niezależności związku zawodowego pracowników, wobec pracodawcy lub pracodawców. Członkowie muszą mieć pełną swobodę przy podejmowaniu decyzji o wstąpieniu do związku zawodowego (pismo okólne 1948 r.).

W przeciwieństwie do innych kiyteriów, dowodu braku niezależności musi dostraczyć strona, która ma co do tego wątpliwości. O braku niezależności można wnioskować na podstawie: niewystarczającej ilości otrzymywanych przez związek składek, ich wysokości, nieregularności ich płacenia, istnienia dotacji ze strony pracodawcy, odmowy zastosowania prawa do strajku…

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>