Komornik sądowy w mieście Tomaszów

Komornik Słupsk

zobowiązania które nie są spłacane bardzo często rosną do takich kwot, że w późniejszym czasie jednorazowe załatwienie sprawy wydaje się być właściwie niemożliwe. Pomimo tego, że bardzo wiele osób zdaje się zupełnie nie przejmować tym, że mają zobowiązania, to jednak są osoby które chciałyby je spłacić. Koniecznie należy więc zacząć reagować już wcześnie, ponieważ dzięki temu można będzie o wiele więcej zyskać, oraz przekonać się o tym, że mimo wszystko wyjście na prostą będzie możliwe. Od czasu do czasu zmieniają się różne możliwości związane ze spłata. Dlatego tez nawet jeśli ktoś obawia się rozmowy z osobą taka jak właśnie komornik Słupsk powinien uzbroić się w cierpliwość. Wiadomo, że początkowo może ona wydawać się trudna, ale jednak po pewnym

więcej

Kurs forex, czyli handluj walutami i zarabiaj

Dzisiaj forex robi dużą karierę. Jest to handel walutami w sieci, czyli internecie, oraz zarabianie dużych pieniędzy na takim działaniu. Forex to moda na zarabianie oraz sposób na dobry biznes. Niejedna osoba chce zarabiać coraz więcej, a forex jej to znakomicie umożliwia. Forex to moda, ale też dochód i wygoda. Niejedna osoba chce zarabiać spore pieniądze i czerpać z nich wyjątkowe korzyści.

więcej

Podatki prawnik Warszawa- jakie są ceny?

Umowa o dzieło podatek

należy wiedzieć o tym, że każdemu od czasu do czasu przydałaby się dodatkowa gotówka. W tym właśnie celu, dość dobrym rozwiązaniem wydaje się być poszukanie dla siebie dodatkowego zatrudnienia. Same początki będą mogły wydawać się trudne, jednak w późniejszym czasie zauważymy, jak wiele jest ofert na umowę o dzieło. Jest to więc szansa na dodatkowe zatrudnienie, ale jednocześnie praca w pełni legalna. Koniecznie należy wziąć pod uwagę, że mimo wszystko umowa o pracę podatek należy zapłacić. Z drugiej jednak strony mamy zapewnione, że wypłata nastąpi. Wiadomo, że obecnie na etacie nie zarabia się zbyt dużych kwot, co oznacza, że mimo wszystko tego typu rozwiązanie będzie miało szansę idealnie się u nas samych sprawdzić. Nie od dziś wiadomo,

więcej

Pożyczki dla zadłużonych- bez BIK?

Pożyczki dla zadłużonych z komornikiem

wiadomo, że każdy chciałby by wystarczało mu na bieżące wydatki, plus jeszcze troszkę zostawało. Jednak nie zawsze to wszystko prezentuje się tak różowo. Co oznacza, że jednak coraz większa liczba osób jest zadłużona. Wiadomo, że czasami jest tak, ponieważ stracili prace, ale jednak czasami zaciągają zobowiązania, które w późniejszym czasie nie są regulowane. Śmiało można więc już dziś zastanowić nad tym, jakiego typu możliwości stoją jeszcze przed nami, oraz jak właściwie na pewne sprawy zaczynamy sobie patrzeć. Nie od dziś wiadomo, że mimo wszystko pożyczki dla zadłużonych z komornikiem to zawsze jakaś pomoc w pilnej sprawie. Wiadomo, że w późniejszym czasie mimo wszystko dochodzi kolejne zobowiązanie, ale jednak można będzie

więcej

Wyłączne prawa do prowadzenia rokowań i brak wyłącznych praw

Na świecie stosuje się głównie dwa systemy uznania: przyznawanie wyłącznych praw do rokowań największemu związkowi zawodowemu (np. w Stanach Zjednoczonych) i przyznawanie praw do rokowań „najbardziej reprezentatywnym związkom zawodowym” (np. w Belgii, Francji, we Włoszech i w Holandii).

więcej

Uzasadnienie, informacja i sposoby odwołania

Raport z wynikami badania reprezentatywności przygotowywany jest przez Dyrekcję Stosunków Pracy i przekazywany ministrowi pracy, który podejmuje decyzję. Decyzja ministerialna przyznająca lub odmawiająca reprezentatywności i decyzja wzywająca reprezentatywne organizacje związkowe na zebrania komisji mieszanej, stanowią dwa odrębne akty prawne.

więcej

Stanowisko MOP – ciąg dalszy

System stosunków zawodowych, w którym tylko jeden związek może uzyskać prawo do reprezentowania pracowników danej grupy, co daje mu wyłączne prawo do negocjowania układu zbiorowego nie jest zdaniem Komisji sprzeczny z duchem Konwencji MOP, pod warunkiem, że ustawodawstwo lub praktyka nakładają na wyłącznego przedstawiciela w rokowaniach obowiązek sprawiedliwego i jednakowego reprezentowania wszystkich pracowników grupy reprezentowanej, bez względu na to, czy pracownicy ci są członkami związku.2

więcej

Różne rodzaje reprezentatywności organizacji związkowych cz. II

W branży lub przemyśle: zazwyczaj ten rodzaj reprezentatywności łączy z innymi poziomami, z jednej strony ze szczeblem przedsiębiorstw, a z drugiej strony ze szczeblem międzyzawodowym. Sugeruje on chęć przyznania przez ustawodawcę pierwszeństwa negocjacjom branżowym i aby to osiągnąć, musi on ustalić szczególne kryteria uznania wyspecjalizowanych central związkowych za reprezentatywne, albo jakościowe, np. konieczność należenia do krajowej federacji między- branżowej, albo ilościowe, jak konieczność udowodnienia swej obecności w przedsiębiorstwach danej branży poprzez wybory, mające na celu zapewnienie obecności związkowej w organach załogi, takich jak komitety zakładowe czy lokalne przedstawicielstwa pracowników, ustanowionych w zakładach produkcyjnych. Połączenie tych wszystkich elementów jest zresztą możliwe i ma tę zaletę, że sprzyja zrównywaniu świadczeń socjalnych (cohesion sociale) pracowników jednego sektora gospodarczego, uniemożliwiając w ten sposób pracodawcom tego sektora wprowadzanie różnic w zakresie warunków pracy (społeczny „dumping” dotyczący płac, długości czasu pracy i innych przywilejów).

więcej

Reprezentatywność we Francji

Pojęcie najbardziej reprezentatywnych związków zawodowych pojawiło się początkowo w prawie międzynarodowym. Artykuł 398, § 3 Traktatu Wersalskiego oraz statut Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjęty w 1919 roku przewidywały, że pozarządowi delegaci na Międzynarodową Konferencję Pracy musieli być wyznaczani w każdym państwie członkowskim przez rząd, w porozumieniu z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami zawodowymi pracodawców i pracowników.

więcej

Reprezentatywność na szczeblu zakładowym

Według art. 2412 k.p. reprezentatywność na szczeblu zakładowym wchodzi w grę w razie zawierania układu zbiorowego, ale dopiero w ostateczności. Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu zbiorowego pracy przysługuje bowiem każdej zakładowej organizacji związkowej. Rokowania nad układem zbiorowym mogą być też prowadzone przez wspólną reprezentację wszystkich organizacji związkowych, istniejących w danym zakładzie pracy, a – w razie niewyłonienia wspólnej reprezentacji – przez działające wspólnie wszystkie zakładowe organizacje związkowe lub niektóre z tych organizacji wraz ze wspólną reprezentacją pozostałych organizacji związkowych. Dopiero gdy nie wszystkie organizacje związkowe, spośród istniejących w zakładzie pracy, przystąpią do rokowań, ma zastosowanie zasada reprezentatywności, oparta na kryterium liczbowym. Rokowania mogą być bowiem prowadzone tylko przez te organizacje związkowe, które zrzeszają łącznie co najmniej 50% pracowników i wyłonią wspólną reprezentację lub przystąpią do wspólnych rokowań. Układ zawierają wtedy wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania.

więcej

Procedury dobrowolne i obowiązkowe

W niektórych krajach opracowano procedury uznania związków zawodowych, które mogą mieć charakter dobrowolny lub obowiązkowy. Procedury dobrowolne określone są przez strony w porozumieniu dwu- lub trójstronnym lub odpowiadają przyjętej praktyce. Procedury obowiązkowe są ustanowione przez prawo i zmuszają pracodawcę do uznania związku zawodowego lub związków zawodowych w określonych warunkach.

więcej