Rozpoczęcie, prowadzenie i rozwiązywanie sporów zbiorowych

Spory indywidualne: związki zawodowe są uprawnione do obrony przed sądem indywidualnych interesów zawodowych pracowników. Ze związkami zawodowymi mogą być konsultowane wszelkie indywidualne spory pracy i wszystkie problemy związane z ich zadaniami. Związki są również uprawnione do udzielania porad prawnych i przygotowywania dokumentów do podpisu osobom, których interesów bronią. Jeśli chodzi o komisje rozjemcze (conseil des prud’hommes), organizacje związkowe biorą udział w:

więcej