Owocny dialog

Międzynarodowa konferencja stworzyła okazję do pogłębionej dyskusji na temat reprezentatywności partnerów społecznych w zbiorowych stosunkach pracy, w ujęciu porównawczym. Mogliśmy w szerokim zakresie omówić tę problematykę nie tylko z punktu widzenia sytuacji prawnej i praktyki istniejącej w Polsce, ale również na przykładach innych krajów, dzięki udziałowi ekspertów zagranicznych. Właściwe wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych zależy od pewnych warunków, które w czasie tej konferencji zostały, jak się wydaje, spełnione.

Po pierwsze, konieczne jest posiadanie pewnego zasobu wiedzy o standardach światowych i rozwiązaniach obowiązujących w innych krajach. Polska, w wyniku długoletnich kontaktów międzynarodowych, ma już taką wiedzę.

Po drugie koniecze jest, aby zaproszeni międzynarodowi eksperci wysokiej klasy, znali warunki istniejące w Polsce. Nasi eksperci zagraniczni, z którymi współpracujemy, są to osoby, które mają głęboką i rozległą wiedzę również na temat tego co się dzieje u nas. Są to w większości osoby, z którymi współpracujemy już od dłuższego czasu. Tak, że i ten warunek został w czasie konferencji znakomicie spełniony.

Jak wiadomo mówić jednym językiem, to nie znaczy mówić jednym głosem. Dialog jest tylko wtedy autentyczny i może przynieść efekty, jeśli są różne punkty widzenia, wyrażające różne interesy. Ten warunek również został spełniony w czasie naszego dwudniowego seminarium. Tutaj ścierały się różne punkty widzenia, różne interesy były reprezentowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>