Owocny dialog – ciąg dalszy

Następnym warunkiem jest to, żeby była wola porozumienia i wola znalezienia pewnego wspólnego poglądu na temat uregulowania jakiegoś problemu czy dojścia do wspólnych konkluzji. Myślę, że również i z tego punktu widzenia można pozytywnie ocenić nasze obrady. Nie chodzi o to aby od razu, w ciągu jednego spotkania, rozwikłać pewne sprawy. Samo postawienie problemu, uznanie, że jest on wart rozwiązania i dalszej dyskusji to również jest sukces tego dialogu.

A teraz kilka słów o znaczącej roli stołu konferencyjnego. Ideą takich spotkań, które Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej organizuje od pewnego czasu – i to jest również, być może, nowa rola administracji państwowej – jest integrowanie różnych środowisk: związków zawodowych, pracodawców, administracji państwowej, pracowników nauki, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości dla dyskusji nad pewnymi problemami i sposobami ich rozwiązywania w celu, który można określić jako uspołecznienie procesu stanowienia prawa. Chodzi o to, aby dyskusja przy stole konferencyjnym wyprzedzała dalsze konsultacje społeczne i negocjacje, będące etapami procesu stanowienia prawa. Jeżeli tego rodzju spotkanie odniesie ten skutek, że jego wyniki będą mogły być zaprezentowane na forum Komisji ds. Reformy Prawa Pracy i wykorzystane w toku prac nad projektem ustawy o zbiorowych stosunkach pracy, to będzie to istotny wkład w uspołecznienie procesu stanowienia prawa. Jego efekty będą bowiem potem wykorzystywane przy stole negocjacyjnym, przy którym już nie mamy tylu partnerów co przy stole konferencyjnym. Dyskusja jest tam ostrzejsza, a głównymi aktorami i partnerami zasiadającymi przy stole negocjacyjnym są związki zawodowe i pracodawcy.

Dla dobra i skuteczności działań partnerów przy stole negocjacyjnym, tak rozumiany i organizowany przy naszym współudziale stół konferencyjny, spełnia swoją rolę. I za to należy podziękować ekspertom zagranicznym, przedstawicielom nauki i wymiaru sprawiedliwości i pozostałym uczestnikom Konferencji. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej jest zainteresowane dalszymi spotkaniami i dyskusjami z udziałem tak licznych środowisk. Tego typu konferencje mogą stanowić ważny element dyskusji w procesie przygotowywania nowych uregulowań prawnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>