Orzekanie o istnieniu reprezentatywności cz. II

Problem, jaki organ powinien orzekać o istnieniu reprezentatywności związków zawodowych wywołał żywą dyskusję wśród uczestników konferencji. Opowiadali się oni za orzekaniem w tej sprawie przez sąd. Podkreślono, że w Polsce rząd ciągle jeszcze występuje w podwójnej roli jako reprezentant państwa i jako największy pracodawca. Gdyby jeszcze Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej badało istnienie reprezentatywności związków zawodowych, byłoby to odbierane jako dobieranie sobie przez rząd partnerów do rozmów. Obecnie w Polsce organem tym powinien być sąd (A. Pałubicki NSZZ Solidarność).

P. Monod-Gayraud poinformował uczestników konferencji, że we Francji Sąd Administracyjny został utworzony w końcu XIX wieku, by lepiej bronić interesów państwa. Obecnie jednak broni raczej interesów obywateli. Musi więc upłynąć dość długi czas dla wprowadzenia i zagwarantowania pewnych praw.

Zdaniem A. Gila (Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej) organem orzekającym powinien być sąd, bowiem partnerzy społeczni dogadali się już w Komisji Trójstronnej co do kryteriów reprezentatywności. A. Pałubicki podkreślił, iż powinien to być sąd cywilny, bowiem sąd administracyjny bada tylko zgodność decyzji z prawem, a przy orzekaniu o istnieniu reprezentatywności chodzi także o skontrolowanie sytuacji faktycznej. Za sądową kontrolą reprezentatywnosci jako bardziej niezależną opowiedział się też M. Podwyszyński (Związek Zawodowy „KADRA”). Natomiast D. Janiak (Związek Zawodowy Inżynierów i Techników) uważał, że badanie istnienia reprezentatywności powinno należeć do administracji. Sąd bowiem sprawdza statut związku zawodowego przy jego rejestracji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>