Opracuj swoją BATNA

Staranne opracowanie możliwości działania, w przypadku gdy nie dojdziesz do porozumienia, może znacznie zwiększyć twoją siłę. Atrakcyjne alternatywy nie leżą, czekając na ciebie, ale na ogół musisz je przygotować. Opracowanie ich wymaga wykonania trzech odrębnych zadań: 1) określenia wszystkich możliwych do wymyślenia działań, jakie możesz podjąć, jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte: 2) udoskonalenia kilku najbardziej obiecujących pomysłów i przekształcenia ich w praktyczne możliwości działania: 3) dokonania tymczasowego wyboru jednej z możliwości – tej, która wydaje się najlepsza.

Pierwszym z zadań jest wymyślanie. Jeżeli do końca miesiąca firma X nie zaproponuje ci satysfakcjonującej oferty pracy, to co możesz zrobić? Zacząć pracować w firmie F? Poszukać w innym mieście? Zacząć prowadzić własny interes? Co jeszcze? Alternatywy negocjowanego porozumienia dla związku zawodowego obejmą zapewne wezwanie do strajku, pracę bez umowy zbiorowej, wręczenie sześćdziesięciodniowego ostrzeżenia o strajku, zwrócenie się do mediatora oraz wezwanie pracowników do „włoskiego” strajku, czyli wykonywania pracy ściśle według wszystkich istniejących przepisów.

Druga faza polega na udoskonaleniu niektórych pomysłów i przekształceniu najlepszych z nich w realne możliwości. Jeżeli myślisz o pracy w Chicago, to spróbuj przekształcić ten pomysł w przynajmniej jedną ofertę pracy. Mając ofertę z Chicago (albo nawet odkrywszy, że nie jesteś w stanie takiej znaleźć) jesteś znacznie lepiej przygotowany do oceny oferty z Nowego Jorku. Związek zawodowy, wciąż negocjując, powinien przekształcić pomysły zaproszenia mediatora czy wezwania do strajku w szkice szczegółowych decyzji, gotowych do wykonania. Związek mógłby na przykład przeprowadzić głosowanie wśród członków zatwierdzające strajk, jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte przed datą wygaśnięcia umowy zbiorowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>