Określenie podmiotów objętych rokowaniami zbiorowymi

Bez względu na obowiązujący system, przed uznaniem związku zawodowego należy określić grupę pracowników (tzw. grupa reprezentowana) w stosunku do której związek ten będzie wykonywał prawa przedstawicielskie. Ma to szczególne znaczenie w systemach, które zastosowały zasadę wyłącznej reprezentacji. Skład grupy reprezentowanej może określić reprezentatywność wnioskującego związku zawodowego.

Pojęcie „grupa reprezentowana” może obejmować pracowników całej branży przemysłowej, przedsiębiorstwa danej fabryki, danego działu, itd. Pojęcie to może być ograniczone do konkretnych zawodów lub używane w odniesieniu do szczególnych funkcji pełnionych przez grupę pracowników, zwykle w ramach firm, lecz również na szczeblu centralnym, branżowym lub regionalnym.

Skład „grupy reprezentowanej” zazwyczaj zależy od woli zainteresowanych pracodawców i związków zawodowych. W krajach, w których rokowania zbiorowe prowadzone są głównie na szczeblu przedsiębiorstwa, niezależna instytucja ma prawo określania składu „grupy reprezentowanej”, objętej rokowaniami na podstawie konkretnego zespołu kryteriów. Na przykład w Stanach Zjednoczonych Krajowa Rada Stosunków Pracy (National Labor Relations Board) określiła zestaw kryteriów, zakres wspólnych interesów grupy pracowników, ich oczywiste preferencje, historię rokowań, ogólny zasięg i organizację związku zawodowego: zwyczaje panujące w danej branży przemysłowej, fakt, czy wnioskujący związek zawodowy jest technicznie zdolny do reprezentowania wszystkich kategorii pracowników w proponowanej grupie, a także charakter spraw, których rokowania będą dotyczyć.

Nawet w krajach, w których ustalone procedury uznania określiły konkretne kryteria, naprawdę liczy się przede wszystkim podejście stron. Na przykład w Quebec (Kanada), Kodeks pracy mówi o dobrowolnym określaniu grupy reprezentowanej przez same strony. Jeśli osiągną one porozumienie rola władz ogranicza się do określenia reprezentatywności wnioskującego związku zawodowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>