Międzynarodowa konferencja poświęcona problemom reprezentatywności

Podsekretarz Stanu, a następnie Minister Pracy i Polityki Socjalnej do dnia śmierci – 7 listopada 1996 r. przygotowanie projektu ustawy o zbiorowych stosunkach pracy. Na forum Komisji ds. Reformy Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych od dłuższego czasu toczy się dyskusja nad autorskim projektem przygotowanym przez prof. Michała Seweryńskiego, który podjął ambitną próbę kompleksowego i definitywnego określenia zasad i kryteriów reprezentatywności i to w różnych dziedzinach. Warto też przypomnieć, że w 1994 r. jeden z zespołów problemowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych przygotował kryteria reprezentatywności i to zarówno związków zawodowych jak i organizacji pracodawców na użytek negocjacji i konsultacji trójstronnych na szczeblu centralnym. Praca ta zostanie także wykorzystana w toku przygotowywania ostatecznej wersji projektu rządowego.

Zorganizowana w Warszawie międzynarodowa konferencja poświęcona problemom reprezentatywności stwarza możliwość bardziej wnikliwego, szczegółowego poznania rozwiązań i praktyki jaką w tym zakresie stosują inne kraje. Pozwoli ocenić jak przestrzegane są te rozwiązania z perspektywy Międzynarodowej Organizacji Pracy. Przybliży zwłaszcza doświadczenia Francji i Belgii – krajów, z którymi od długiego już czasu łączy nas bardzo owocna i dla Polski inspirująca współpraca w dziedzinie prawa pracy.

Jestem przekonany, że dorobek konferencji, poświęconej problemom reprezentatywności partnerów społecznych zostanie w pełni i z uwagą wykorzystany w toku dalszych prac nad projektem ustawy o zbiorowych stosunkach pracy. Szeroka dyskusja w tym przedmiocie zwłaszcza, co chciałbym podkreślić, konsultacje z partnerami społecznymi zarówno na forum Komisji ds. Reformy Prawa Pracy jak i te, które są przewidziane ustawą o związkach zawodowych oraz ustawą o organizacjach pracodawców – pozwolą nam zmierzyć się z tą skomplikowaną i trudną materią i możliwie szybko wypracować rozwiązania w polskich warunkach najbardziej użyteczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>