Komunikowanie się podczas negocjacji

Nie ma negocjacji bez komunikowania się. Negocjacje to proces wymiany informacji w celu wypracowania wspólnej decyzji. Komunikowanie się nigdy nie jest łatwe nawet między ludźmi, których łączą wspólne wartości i doświadczenia. Pary małżeńskie, które prze- żvł\ /e sobą trzydzieści lat, nadal mają nieporozumienia ka/dego dnia. Nic więc dziwnego, że często ludzie, ktor/v nie tylko nie znają się dobrze, ale mogą czuć wrogość i wzajemnie podejrzewać się, nie potrafią się z sobą porozumieć. Cokolwiek powiesz, powinieneś być przygotowany, że druga strona prawie zawsze zrozumie to opacznie.

Można wyróżnić trzy podstawowe problemy dotyczące wymiany informacji. Po pierwsze, negocjatorzy mogą tak naprawdę nie mówić do siebie nawzajem albo mowie nie tak. aby zostać zrozumianym. Często każda ze stron już zrezygnowała i nie próbuje na serio porozumieć się z drugą. Zamiast tego rozmawiają tylko po to, aby zrobić wrażenie na trzeciej stronie lub własnych wyborcach. Zamiast próbować „tańczyć” z partnerem negocjacji, posuwając się w kierunku obustronnie akceptowanego wyniku, próbują raczej przyłapać go na gubieniu kroków. Zamiast przekonać partnera do bardziej konstruktywnych kroków, starają się zachęcić widzów, aby zajęli stanowisko po ich stronie. Sprawne komunikowanie się jest mało prawdopodobne, gdy każda ze stron gra dla widowni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>