Jak można poradzić sobie z problemami komunikowania się?

Aktywnie słuchaj i potwierdź, co zostało powiedziane. Potrzeba słuchania jest oczywista, trudno jednak dobrze słuchać zwłaszcza w sytuacji stresu, wywołanego trwającymi negocjacjami. Słuchanie umożliwi ci zrozumienie ich percepcji, wczucie się w ich uczucia i usłyszenie tego, co starają się powiedzieć. Aktywne słuchanie doskonali nie tylko to, co usłyszałeś, ale także to, co oni powiedzieli. Jeżeli słuchasz uważnie i od czasu do czasu przerywasz stwierdzeniem: „Czy dobrze zrozumiałem, iż powiedzieliście, że…?”, to druga strona rozumie, że nie jest to po prostu zabijanie czasu łub jedynie postępowanie wedle jakiegoś schematu. Druga strona będzie także usatysfakcjonowana tym, że została wysłuchana i zrozumiana. Mawia się, że najtańszym ustępstwem, jakie możesz zrobić wobec negocjatorów drugiej strony, jest danie im do zrozumienia, że zostali wysłuchani.

Do technik aktywnego słuchania należy śledzenie tego, co zostało powiedziane, proszenie drugiej strony, aby starannie i jasno określiła, co rozumie przez swoje słowa oraz aby powtórzyła każdy pomysł i koncepcje, jeżeli sformułowane zostały niejasno lub ogólnikowo. W trakcie słuchania twoim zadaniem nie jest przygotowywanie odpowiedzi, lecz zrozumienie, jak widzą ciebie. Wsłuchaj się w ich sposób widzenia, w ich potrzeby, w ich ograniczenia.

Wielu ludzi uważa, że właściwa taktyka polega na nieprzywiązywaniu zbyt wielkiej wagi do argumentów drugiej strony i nieokazywaniu, że ich punkt widzenia ma jakieś uzasadnienie. Dobry negocjator zachowuje się dokładnie przeciwnie. Jeżeli nie potwierdzisz odbioru ich wiadomości i nie zademonstrujesz, że zrozumiałeś, co powiedzieli, to mogą uważać, że nie słyszałeś ich. Jeżeli następnie będziesz próbował wytłumaczyć im inny punkt widzenia, założą, że nadał nie pojąłeś, o co im chodzi. Powiedzą sobie: „Przedstawiłem mu nasz punkt widzenia, ale on teraz mówi coś innego. Musiał go nie zrozumieć”. Następnie zamiast słuchać twojego punktu widzenia, będą zastanawiali się, jak na nowo przedstawić swoją argumentację, tak byś ivm razem chwycił, o co im chodzi. Tak więc pokaż, /e zrozumiałeś ich: „Pozwólcie, że sprawdzę, czy dobrze was rozumiem. Z waszego punktu widzenia sytuacja wygląda następująco…”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>