Dźwignia finansowa czym jest i do czego służy ? – finanse blog

Dźwignia finansowa to dosyć nowoczesne osiągnięcie inżynierii finansowej które powstało na etapie informatyzacji giełd walutowych i nie tylko celem zwiększenia możliwych zysków graczy giełdowych. Celem użycia dźwigni finansowej jest zwiększenie stawki za którą nabywamy papiery wartościowe lub też waluty dzięki czemu zyski z potencjalnej inwestycji również będą wyższe. Aby zrozumieć dokładnie mechanizm dźwigni finansowej posłużmy się następującym przykładem. Zakładając , że na koncie brokera mamy zdeponowane dziesięć tysięcy złotych , i chcemy kupić pewne akcje warte pięćdziesiąt tysięcy złotych musimy podzielić te wartości przez siebie , a w wyniku otrzymamy pięć. Kupujemy więc walutę stosując dźwignię finansową na poziomie pięć do jednego. Nasze dziesięć tysięcy złotych stanowi więc zabezpieczenie , przed stratą kapitału – który stracimy w całości w momencie gdy kurs naszych akcji spadnie o dwadzieścia procent. Dlaczego dwadzieścia ? Podzielmy jeden przez pięć , otrzymamy wtedy dokładnie dwadzieścia procent. Jak byśmy grali dźwignią finansową na poziomie jeden do pięćdziesięciu , to wystarczy , że cena naszych akcji spadła by dokładnie o dwa procent i w tym momencie jesteśmy bankrutami. Powyższy przykład pokazał nam negatywne efekty kupowania akcji czy też innych walut stosując dźwignię finansową. Zobaczmy jednak jakie korzyści możemy osiągnąć stosując dźwignię finansową przy korzystnym dla nas kursie akcji przy dźwigni jeden do pięciu. Gdy kupujemy akcje za dziesięć tysięcy złotych , to tak na prawdę kupujemy je za pięćdziesiąt tysięcy złotych. W momencie gdy kurs akcji tylko rośnie nie grożą nam żadne negatywne konsekwencje (utrata kapitału). Tak więc , jeśli kurs akcji wzrośnie o trzydzieści procent , nie zarabiamy jak w normalnych okolicznościach trzech tysięcy złotych , lecz musimy ten zysk pomnożyć przez wartość dźwigni finansowej która wynosi pięć. Zyskujemy więc piętnaście tysięcy złotych. Na pewno gra przy pomocy dźwigni finansowej to bardzo ciekawe rozwiązanie szczególnie dla doświadczonych graczy , oraz pod warunkiem , że dopasujemy dosyć niską wartość dźwigni finansowej. Niektórzy brokerzy oferują wręcz szalone wartości dźwigni finansowej , których użycie powoduje tak na prawdę , że nie mamy do czynienia z handlem walutą , lub innymi dobrami , lecz po prostu ze zwykłym hazardem.

finanse blog

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>