Działalność związku zawodowego

Składki – regularność i faktyczne płacenie składek są dowodem trwałego przywiązania związkowców do ich organizacji oraz gwarancją ich niezależnego zarządzania (pimo okólne 1948).

Sąd Kasacyjny w swojej ocenie składek, jako kryterium reprezentatywności, bierze pod uwagę również inne elementy wpływające na ich wysokość: dobrowolne wpłaty, składki wpłacane przez inne organizacje…

Doświadczenie, okres istnienia i działalność – okres istnienia związku zawodowego, nabyte doświadczenie, jego rzeczywista i stała działalność społeczna, zrealizowane projekty, jego wpływ moralny, także na pracowników niezrzeszonych oraz jego możliwości rozwojowe stanowią zespół elementów, które należy brać pod uwagę przy ocenie tego kryterium.

Organizacja związkowa dla potwierdzenia, że jest wystarczająco reprezentatywna w życiu społecznym musi dać dowód pewnego minimum możliwości jej istnienia (Minister Pracy, 1950). Zdaniem Sądu Kasacyjnego brak dłuższego okresu istnienia związku zawodowego nie wystarcza sam w sobie dla orzeczenia braku jego reprezentatywności (1986).

Działalność związku zawodowego potwierdza jego niezależność i może być argumentem wspierającym kryterium oparte na liczbie członków, których niewielką ilość można zrekompensować działalnością i jej wystarczającą dynamiką (Sąd Kasacyjny, 1986).

Patriotyczna postawa podczas okupacji – kryterium to pojawiło się po raz pierwszy w piśmie okólnym w 1945 roku, obecnie ma już ono charakter jedynie historyczny. W badaniach reprezentatywności, prowadzonych przez administrację pracy, nie jest już ono stosowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>