Gdzie można otrzymać dotację na założenie swojej działalności gospodarczej ? – dotacja na firmę

Jednym z najprostszych o ile nie najprostrzym sposobem na zdobycie dofinansowania na założenie swojej działalności gospodarczej są bez wątpienia jednorazowe środki na założenie działalności gospodarczej , o które można aplikować posiadając status osoby bezrobotnej. Status osoby bezrobotnej możemy nabyć rejestrując się w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce przebywania (zamieszkania). Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia maksymalna kwota o jaką możemy się starać to sześciokrotność miesięcznego średniego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Obecnie jest to kwota około dwudziestu pięciu tysięcy złotych , tak więc biorąc pod uwagę w szczególności skalę trudności w zdobyciu tych środków na pewno warto postarać się aby tę kwotę zdobyć. Posiadanie własnych środków w celu uruchomienia działalności gospodarczej nie jest niezbędne , jednak bardzo dobrze jest abyśmy we wniosku o dotację potrafili wykazać , że mamy niezbędne środki na wydatki których nie będziemy mogli pokryć z dotacji – a na samym starcie przy rejestracji podatku vat już musimy pokryć pewne koszta , których oczywiście nie możemy sfinansować z otrzymanych środków publicznych. Musimy również pamiętać o obowiązkowych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne które musimy opłacać do dnia dziesiątego każdego miesiąca po rozpoczęciu działalności gospodarczej. Tego również nie możemy pokryć ze środków publicznych. Jakie więc wydatki możemy zaliczyć do wydatków kwalifikowanych czyli takich na które środki będziemy mogli wydać bezpośrednio z dotacji. Każdy Urząd Pracy ma swój prywatny regulamin który dokładnie mówi na co możemy , a na co nie możemy wydawać środków publicznych , jednak generalna zasada brzmi tak , że praktycznie bez żadnych ograniczeń możemy wydawać pieniądze na środki trwałe firmy , a więc jej wyposażenie czyli wszelkie maszyny oraz urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Każde urządzenie o które będziemy wniskowali powinno być maksymalnie dokładnie odpisane we wniosku pod kątem przydatności do prowadzenia działalności gospodarczej. Absolutnie nie możemy przeznaczać pieniędzy z jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej na wszelkiego rodzaju opłaty stałe takie jak abonament telefoniczny , opłaty za internet , podatki , oraz opłaty na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

dotacja na firmę

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>