Category Porady biznesowe

Trudności z regulowaniem reprezentatywności cz. II

Obowiązująca regulacja prawna reprezentatywności związków zawodowych, jak również organizacji pracodawców jest niepełna i nie umożliwia rozwiązywania sytuacji kolizyjnych. Dotyczy to przede wszystkim negocjowania układów zbiorowych pracy. W tej sprawie kodeks pracy stanowi, że w razie istnienia kilku reprezentatywnych organizacji związkowych, prowadzących rokowania nad układem, układ ten (zarówno ponadzakładowy jak i zakładowy) mają zawierać wszystkie te organizacje (art. 241§ 6 i art. 2415 § 6 k.p.). Wystarczy zatem, że jedna z tych organizacji odmówi podpisania układu i nie może on być zawarty. W odniesieniu do układu zakładowego, wadą jest również brak możliwości wskazania przez pracowników, w drodze referendum, związku upoważnionego do zawarcia układu zbiorowego, gdy w praktyce nie będzie związku czy związków, które spełniają wymogi art. 2415 § 1, 2 i 3 k.p.

więcej

Rozpoczęcie, prowadzenie i rozwiązywanie sporów zbiorowych

Spory indywidualne: związki zawodowe są uprawnione do obrony przed sądem indywidualnych interesów zawodowych pracowników. Ze związkami zawodowymi mogą być konsultowane wszelkie indywidualne spory pracy i wszystkie problemy związane z ich zadaniami. Związki są również uprawnione do udzielania porad prawnych i przygotowywania dokumentów do podpisu osobom, których interesów bronią. Jeśli chodzi o komisje rozjemcze (conseil des prud’hommes), organizacje związkowe biorą udział w:

więcej

Negocjowanie polegające na zasadach

Także co do meritum rozmów powinieneś mieć przewagę. Odnosi się to szczególnie do tych, którzy w innym przypadku mogliby zostać zastraszeni przez pozycyjnego negocjatora. Negocjacje oparte na zasadach pozwalają nie poddawać się i jednocześnie być uczciwym. Zasady są jak bezlitosny partner, który nie pozwoli ci poddać się presji. Jest to odmiana stwierdzenia, że „prawo znaczy potęga”.

więcej