Category Porady biznesowe

Dyrekcja Stosunków Pracy – ciąg dalszy

W następstwie rozłamu C.F.T.C., lista krajowych organizacji związkowych pracowników, określona artykułem 22 decyzji z 8 kwietnia 1948 r., Wszystkie przypisy pochodzą od tłumacza.

więcej

Spory wokół stanowisk są nieefektywne

Efektem stosowania tradycyjnej metody negocjacji jest albo porozumienie, jak w przykładzie z mosiężnym talerzem, albo fiasko, jak w przypadku liczby inspekcji. W obu przypadkach cały proces zabiera wiele czasu.

więcej

Komunikowanie się podczas negocjacji

Nie ma negocjacji bez komunikowania się. Negocjacje to proces wymiany informacji w celu wypracowania wspólnej decyzji. Komunikowanie się nigdy nie jest łatwe nawet między ludźmi, których łączą wspólne wartości i doświadczenia. Pary małżeńskie, które prze- żvł\ /e sobą trzydzieści lat, nadal mają nieporozumienia ka/dego dnia. Nic więc dziwnego, że często ludzie, ktor/v nie tylko nie znają się dobrze, ale mogą czuć wrogość i wzajemnie podejrzewać się, nie potrafią się z sobą porozumieć. Cokolwiek powiesz, powinieneś być przygotowany, że druga strona prawie zawsze zrozumie to opacznie.

więcej

Dyskutowanie o interesach – dalszy opis

Dopóki nie dajesz do zrozumienia, że interesy drugiej strony są według ciebie nieważne czy niesłuszne, dopóty możesz pozwolić sobie, aby twardo postawić kwestię wagi twoich interesów. Zapraszanie drugiej strony słowami „poprawcie mnie, jeżeli się mylę” wskazuje na twoją otwartość. Niekorygowanie twojej wypowiedzi oznacza, że akceptują twój opis sytuacji.

więcej

Pytanie: „Dlaczego?” ma dwa różne znaczenia

Jeżeli zapytamy dwoje ludzi, dlaczego się spierają, odpowiedź określi nam zazwyczaj przyczynę, a nie cel. Mąż i żona, firma i związek zawodowy, dwie firmy zaangażowane w spór – ludzie raczej odpowiadać będą na to, co druga strona zrobiła czy powiedziała, a nie poszukiwać możliwości realizacji swoich długookresowych interesów. „Oni nie mogą mnie tak traktować. Jeżeli myślą, że to im się upiecze, to grubo się mylą. Ja im jeszcze pokażę”.

więcej

Oddzielenie inwencji od decyzji podczas negocjacji

Ocena hamuje wyobraźnię, oddziel więc akt tworzenia od krytyki. Oddziel proces opracowywania wariantów decyzji od procesu wyboru między nimi. Najpierw odkryj, decyduj później. Będąc negocjatorem, z konieczności będziesz musiał tworzyć przede wszystkim samodzielnie. Nie jest to łatwe. Z definicji odkrywanie nowych rozwiązań wymaga od ciebie myślenia o rzeczach, których nie ma w twoim umyśle. Powinieneś więc zastanowić się nad użytecznością przygotowania sesji inwentyki czy burzy mózgów z udziałem kilku przyjaciół i kolegów. Taka sesja może skutecznie oddzielić tworzenie od decydowania.

więcej

Skłanianie ich do gry – przypadek firmy

Jones Realty i Franka Turnbulla

Przedstawiony poniżej autentyczny przypadek negocjacji między właścicielem a najemcą mieszkania powinien dać ci możliwość wczucia się, jak możesz postępować ze stroną, która nie chce zaangażować się w negocjacje oparte na zasadach. Ilustruje on, co to znaczy zmienić grę, rozpoczynając nową.

więcej

Oddziel ludzi od problemu – negocjacje

Każdy wie, że bardzo rzadko zdarza się sytuacja problemowa, w której nie mielibyśmy do czynienia z ludźmi nie rozumiejącymi się wzajemnie, wpadającymi w złość czy smutek albo biorącymi wszystko do siebie. Przywódca związkowy pyta członków: – No dobra, kto wezwał do strajku?

więcej

Negocjacje

To na pewno nie jest to, co rozumiemy przez negocjacje oparte na zasadach. Domaganie się, aby porozumienie oparte było na obiektywnych kryteriach, nie oznacza upierania się, aby było ono oparte wyłącznie na kryterium, które ty proponujesz. Istnienie jednego standardu nie wyklucza istnienia innych. To, co druga strona uważa za uczciwe, nie musi być takie w twoich oczach. Powinieneś zachowywać się jak sędzia. Chociaż możesz być nastawiony przychylniej do jednej ze stron (w tym przypadku do siebie samego), winieneś odpowiedzieć na uzasadnienie stosowania innego standardu lub stosowania go w inny sposób. Gdy każda ze stron proponuje inne standardy, poszukaj obiektywnej podstawy dokonania wyboru między nimi – na przykład, który ze standardów stosowany był przez strony w przeszłości lub który stosowany jest częściej. Kwestia, które z kryteriów jest najbardziej odpowiednie, podobnie jak sprawy merytoryczne, nie powinna być rozstrzygana na podstawie woli.

więcej

Każdy negocjuje niemalże codziennie – dalszy opis

Chociaż negocjacje odbywają się każdego dnia, niełatwo osiągnąć w nich pożądany efekt. Tradycyjne i powszechnie stosowane strategie negocjacyjne powodują często, że ludzie czują się nie usatysfakcjonowani, oszukani lub wyalienowani.

więcej

Rozważ zastosowanie procedury jednego tekstu – negocjacje cz. III

Kilka dni później architekt wraca ze schematycznym planem domu. „Osobiście nie jestem z niego zadowolony, ale zanim dalej będę nad nim pracował, myślę, że przydadzą mi się wasze uwagi krytyczne”. Mąż może powiedzieć: „Co złego jest w tym planie? Hm, łazienka jest zbyt daleko od sypialni. Sądzę, że zbyt mało jest miejsca na moje książki. I gdzie mają spać goście, którzy zostaną na noc?” Architekt prosi także żonę o krytykę szkicu.

więcej