Category Biznes

Kryteria określania reprezentatywności związków zawodowych cz. II

We Francji reprezentatywność związku zawodowego jest badana przez sąd lub przez organ administracyjny pod kontrolą sądu. Brane są pod uwagę następujące kryteria:

więcej

Działalność związku zawodowego

Składki – regularność i faktyczne płacenie składek są dowodem trwałego przywiązania związkowców do ich organizacji oraz gwarancją ich niezależnego zarządzania (pimo okólne 1948).

więcej

Dyrekcja Stosunków Pracy

Zaraz po drugiej wojnie światowej ministerialne decyzje oraz pisma okólne uściśliły reguły, według których należy określać reprezentatywność. Położono szczególny nacisk na niezależność związku i jego patriotyczną postawę w okresie okupacji.

więcej

Zrozumienie punktu widzenia drugiej strony nie oznacza jego akceptacji

Prawdą jest, że lepsze zrozumienie odmiennego sposobu myślenia może spowodować rewizję twoich poglądów co do meritum sytuacji. Ale to nie jest koszt, lecz korzyść wynikająca ze zrozumienia ich punktu widzenia. Pozwala ci bowiem zmniejszyć obszar konfliktu, a także lepiej promować twoje na nowo zdefiniowane interesy.

więcej

W trakcie negocjacji mów o sobie, nie o nich

Aby zredukować rozpraszający i dominujący wpływ środków masowego przekazu, wyborców i trzeciej strony, celowe jest ustanowienie prywatnych i poufnych kanałów wymiany informacji. Możesz także polepszyć komunikowanie się dzięki zmniejszeniu liczby osób biorących udział w spotkaniach. Na przykład w czasie negocjacji na temat Triestu w 1954 r. postęp w rozmowach między Jugosławią, Wielką Brytanią i USA był niewielki, dopóki trzej główni negocjatorzy nie zrezygnowali ze swych wielkich delegacji i nie zaczęli spotykać się sami, nieformalnie w prywatnym domu. Dobre porozumienie może bazować na zmianie atrakcyjnego sloganu Woodrowa Wilsona: „Jawne umowy, jawnie wynegocjowane” na „Jawne umowy wynegocjowane prywatnie”. Nie ma znaczenia, jak wielu ludzi bierze udział w negocjacjach, ważne decyzje są bowiem podejmowane zazwyczaj wtedy, gdy w pokoju znajdują się nie więcej niż dwie osoby.

więcej

Dźwignia finansowa czym jest i do czego służy ? – finanse blog

Dźwignia finansowa to dosyć nowoczesne osiągnięcie inżynierii finansowej które powstało na etapie informatyzacji giełd walutowych i nie tylko celem zwiększenia możliwych zysków graczy giełdowych. Celem użycia dźwigni finansowej jest zwiększenie stawki za którą nabywamy papiery wartościowe lub też waluty dzięki czemu zyski z potencjalnej inwestycji również będą wyższe. Aby zrozumieć dokładnie mechanizm dźwigni finansowej posłużmy się następującym przykładem. Zakładając , że na koncie brokera mamy zdeponowane dziesięć tysięcy złotych , i chcemy kupić pewne akcje warte pięćdziesiąt tysięcy złotych musimy podzielić te wartości przez siebie , a w wyniku otrzymamy pięć. Kupujemy więc walutę stosując dźwignię finansową na poziomie pięć do jednego...

więcej

Podatki w Polsce i Europie – zero podatków

W prawie każdym kraju w Unii Europejskiej oraz w pozostałych krajach Europy mamy do czynienia z bardzo podobnym system podatkowym. Nie chodzi tu tylko o wysokość podatków , ale również o sposób oraz zakres ich pobierania. Sumaryczna wielokość podatków poza pewnymi wyjątkami , również jest na zbliżonym poziomie , jednak ich wysokość (różnych podatków) jest różna. Na przykład w jednym kraju podatki lokalne nie są pobierane wcale , jednak podatek dochodowy od osób fizycznych jest zdecydowanie wyższy niż w drugim kraju – jak to się popularnie mawia , w przyrodzie nic nie lubi ginąć. Wielkość podatków w krajach Unii Europejskiej jest różna i wacha się przeważnie od trzydziestu kilku , do piędziesięciu kilku procent produktu krajowego brutto...

więcej

Wykorzystaj potencjał jaki daje ci faktoring – faktura

Wykorzystaj potencjał jaki daje ci faktoring, jednocześnie dowiedz się dlaczego korzysta z niego tak wielu przedsiębiorców oraz znajduje się w ofercie większości banków czy innych instytucji finansowych. Zapewne niejednokrotnie zastanawiałeś się, kiedy kontrahent zapłaci za usługę oraz dlaczego zwleka z przelewem choć otrzymał fakturę ze ściśle określonym terminem, przecież dla ciebie to jest nie lada problem. Teraz możesz go jednak rozwiązać, faktor czyli bank odkupi od ciebie taką krótkoterminową oraz nieprzeterminowaną wierzytelność, gwarantując ci rozliczenie niemal natychmiast...

więcej

Dlaczego niemal wszystkie kraje tak łatwo odchodzą od standardu złota ? – złoto

Na palcach jednej ręki można policzyć kraje które nadal trzymają standard złota – czyli złoto występuje jako ekwiwalent pieniądza , a każdy obywatel z odpowiednim nominałem pieniądza może się zgłosić do banku centralnego po odbiór swojego złota , które ma pokrycie pieniądza. Niestety , czasy w których pieniądze miały swoje pokrycie w złocie minęły – prawdopodobnie bezpowrotnie i nieodwracalnie. Jednym z ważniejszych krajów który ma jeszcze choćby szczątkowe pokrycie w złocie jest Szwajcaria. Biorąc pod uwagę , że Szwajcaria ma tylko częściowe pokrycie swojego pieniądza (Frank Szwajcarski) , a jest tak silnym pieniądzem w stosunku do innych walut świata można tylko zgadywać jak bezwartościowe w gruncie rzeczy są inne waluty świata...

więcej

Gdzie można otrzymać dotację na założenie swojej działalności gospodarczej ? – dotacja na firmę

Jednym z najprostszych o ile nie najprostrzym sposobem na zdobycie dofinansowania na założenie swojej działalności gospodarczej są bez wątpienia jednorazowe środki na założenie działalności gospodarczej , o które można aplikować posiadając status osoby bezrobotnej. Status osoby bezrobotnej możemy nabyć rejestrując się w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce przebywania (zamieszkania). Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia maksymalna kwota o jaką możemy się starać to sześciokrotność miesięcznego średniego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Obecnie jest to kwota około dwudziestu pięciu tysięcy złotych , tak więc biorąc pod uwagę w szczególności skalę trudności w zdobyciu tych środków na pewno warto postarać się aby tę kwotę zdobyć...

więcej

Jaka powinna być rozmowa kwalifikacyjna?

Jeśli staramy się o pracę bardzo często musimy obecnie przejść profesjonalnie przygotowany proces rekrutacji. Jednocześnie w ramach takiego procesu rekrutacji najczęściej jednym z elementów jest Rozmowa kwalifikacyjna. Oczywiście w wielu przypadkach rozmowy kwalifikacyjne są jedynym etapem, który trzeba przejść by uzyskać pracę. Z drugiej strony rozmowa kwalifikacyjna może być jedynie jednym z kilku etapów, które trzeba przejść w ramach starania się o dane stanowiska

więcej