Burza mózgów – negocjacje

– Przed burzą mózgów:

– 1. Zdefiniuj swój cel. Pomyśl o tym, z czym chciałbyś wyjść z tego spotkania.

– 2. Wybierz kilku uczestników. Grupa powinna być wystarczająco duża, aby umożliwić wzajemnie stymulującą wymianę pomysłów, a jednocześnie wystarczająco mała, aby zachęcić zarówno do indywidualnego uczestnictwa, jak i swobodnego tworzenia (zazwyczaj 5-8 osób).

– 3. Zmień otoczenie. Wybierz czas i miejsce myksymal- nie różniące sesję od normalnych dyskusji. Im bardziej sesja burzy mózgów różni się od zwyczajnego spotkania, tym łatwiej wstrzymać się uczestnikom od oceny.

– 4. Stwórz nieformalną atmosferę. Czego potrzeba tobie i innym, aby czuć się swobodnie? Może rozmowy przy kieliszku lub spotkania w ośrodku wczasowym w malowniczej okolicy, lub po prostu zdjęcia krawatów i marynarek oraz mówienia sobie po imieniu.

– 5. Wybierz prowadzącego. Kto powinien prowadzić spotkanie – utrzymywać dyskusję wokół tematu i pilnować, aby każdy miał szansę wypowiedzi, dbać o przestrzeganie reguł i stymulować dyskusję, zadając pytania?

– W czasie burzy mózgów:

– 1. Posadź uczestników obok siebie, naprzeciw problemu. Warunki wymuszają psychologię. Zajęcie miejsc obok siebie może wzmocnić psychiczną postawę wspólnego zabrania się za wspólny problem. Ludzie siedzący naprzeciwko siebie mają tendencję do osobistych wypowiedzi i angażowania się w dialog lub spór. Ludzie siedzący obok siebie, na krzesłach ustawionych w półkole przed tablicą, mają tendencję do odpowiadania na problem, przedstawiony na niej.

– 2. Wyjaśnij reguły, łącznie z regułą zakazu krytyki. Jeżeli wszyscy uczestnicy nie znają się, to rozpocznij spotkanie przedstawieniem wszystkich po kolei, a następnie wyjaśnij reguły. Obowiązuje zakaz jakiejkolwiek krytyki.

Wspólna praca intelektualna prowadzi do nowych pomysłów, ponieważ myśli każdego z nas ograniczają ramy narzucone przez nasze robocze założenia. Jeżeli pomysły są zbijane, gdyż nie przemawiają do wszystkich, to podświadomym celem staje się promowanie pomysłów, których nikt nie ustrzeli. Jeśli jednak zachęca się do swobodnego myślenia, nawet gdy znajduje się ono poza sferą tego, co realne, grupa może opracować na podstawie fantastycznych pomysłów inne możliwości, bardziej realne, których nikt wcześniej nie brał pod uwagę.

Inne reguły, które możesz chcieć zaproponować, to nienotowanie przebiegu sesji i powstrzymanie się od przypisywania autorstwa pomysłów któremukolwiek z uczestników.

– 3. Burza mózgów. Kiedy cel spotkania jest jasny, puść swobodnie wodze wyobraźni. Spróbuj przygotować długą listę pomysłów, podchodzących do problemu ze wszystkich możliwych punktów widzenia.

– 4. Zapisuj w całości wszystkie pomysły. Zapisywanie pomysłów na tablicy lub lepiej na dużych płachtach papieru daje grupie namacalny dowód wspólnych osiągnięć, wymusza zakaz krytyki, zmniejsza prawdopodobieństwo powtórzeń i pomaga stymulować nowe pomysły.

– Po burzy mózgów:

– 1. Podkreśl wszystkie obiecujące pomysły. Po burzy mózgów rozluźnij regułę braku krytyki, aby wybrać najbardziej obiecujące pomysły. Nadal nie jest to faza decyzji. Po prostu wybierasz wstępnie pomysły warte dalszego rozwinięcia. Zaznacz te, które są najlepsze w opinii członków grupy.

– 2. Opracuj usprawnienia obiecujących pomysłów. Weź jeden z obiecujących pomysłów, znajdź sposoby ulepszenia go, uczynienia bardziej realistycznym i wprowadzenia w życie. W tej fazie zadanie polega na uczynieniu pomysłu tak atrakcyjnym, jak tylko potrafisz. Poprzedzaj konstruktywną krytykę zwrotami: „To, co najbardziej mi się podoba w tym pomyśle to… Czy nie byłoby lepiej, gdyby…?”

– 3. Określ czas na ocenę pomysłów i podjęcie decyzji. Zanim przerwiesz, zrób listę wybranych i ulepszonych pomysłów oraz określ czas na podjęcie decyzji, z którymi z nich i w jaki sposób wystąpisz w trakcie negocjacji.

Rozważ przeprowadzenie burzy mózgów wspólnie z drugą stroną. Chociaż trudniejsza do przeprowadzenia, to burza mózgów z udziałem drugiej strony może okazać się niesłychanie wartościowa. Jest trudniejsza z uwagi na zwiększone ryzyko powiedzenia czegoś, co zaszkodzi twoim interesom, niezależnie od ustanowionych reguł. Możesz nieumyślnie wyjawić poufne informacje lub spowodować, że druga strona potraktuje twój pomysł jako ofertę. Niezależnie jednak od tego wspólne sesje burzy mózgów mogą przynieść wiele korzyści – możliwość opracowania pomysłów uwzględniających interesy wszystkich zainteresowanych, tworzenie klimatu wspólnego rozwiązywania problemów oraz przybliżenie każdej ze stron tego, co ważne jest dla drugiej.

Aby ochronić się w czasie sesji burzy mózgów prowadzonej z drugą stroną, oddziel formalnie tę sesję od sesji negocjacyjnej, na której padają oficjalne wypowiedzi. Ludzie są tak przyzwyczajeni do spotykania się tylko w celu osiągnięcia porozumienia, że inny cel musi zostać jasno określony.

Zmniejszenie ryzyka zobowiązania się do realizacji jakiegoś pomysłu daje wprowadzenie zwyczaju proponowania jednocześnie co najmniej dwóch alternatywnych rozwiązań. Możesz także zaproponować rozwiązanie, z którym w sposób oczywisty nie zgadzasz się. „Mogę dać ci dom za darmo albo możesz zapłacić mi za niego milion dolarów gotówką, albo…” Ponieważ jasno nie proponujesz żadnego z tych pomysłów, wszystko, co mówisz, to po prostu możliwości, a nie propozycje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>