Outsourcing rachunkowy oferowany przez biuro księgowe – Kraków

Profesjonalne biuro księgowe Kraków powinno nawiązać precyzyjną umowę z Klientem. W umowie zakres obowiązków powinien być jasno sprecyzowany. Odnosi się to również do wynagrodzenia za wykonywane usługi. Usługi księgowe świadczone przez biura rachunkowe wpisują się w nowoczesny trend outsourcingu. Termin ten odnosi się do angielskiego sformułowania Business Process Outsourcing. Część zadań związanych z administracją czy właśnie księgowości delegowana jest do podmiotów zewnętrznych, specjalizujących się w danej dziedzinie. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw outsourcing odnosi się zwykle do prowadzenia ksiąg podatkowych, rachunkowych, przychodów i rozchodów. Zakres działania nowoczesnych biur rachunkowych jest z roku na rok coraz większy. Obecnie nowoczesne biura rachunkowe zajmują się również rozliczaniem pracowników, doradztwem podatkowym czy kontrolą finansową. Bardzo istotne jest doradztwo podatkowe. Biuro księgowe powinno służyć radą w optymalizacji podatkowej. Niekiedy służy również pomocą przy sporządzaniu wniosku kredytowego, pełni też funkcję reprezentującą przed urzędem Skarbowym.

Jakie zalety ma biuro księgowe w Krakowie?

Przekazanie księgowości do biura rachunkowego przynosi znaczne korzyści. Pierwszą zaletą jest obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem księgowości w firmie. Zatrudnienie księgowego na stały etat to poważny wydatek. Gdy obieg dokumentów w firmie nie jest zbyt duży by zapewnić stały i cały etat jednej osobie korzystniej jest zdecydować się na biuro księgowe Kraków. Pod uwagę należy wziąć również kwalifikacje osób pracujących w profesjonalnym biurze księgowym. Za usługi specjalisty na takim samym poziomie jak tym dostępnym w biurze rachunkowym zapłacić trzeba nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. W biurach rachunkowych często zatrudniony jest zespół wysoko wykwalifikowanych fachowców z zakresu księgowości. Ich praca jest zdecydowanie efektywniejsza, koncentrują się oni jedynie na rachunkowości. Przekazanie wszystkich obowiązków związanych z księgowością podmiotowi zewnętrznemu pozwala na sporą oszczędność czasu. Dzięki temu pracodawca może skupić się na właściwych zadaniach firmy. Profesjonalnie prowadzona księgowość wymaga specjalistycznej wiedzy. Księgowy z certyfikatem pracujący w biurze rachunkowym to mniejsze ryzyko popełnienia ewentualnych błędów.

Biuro Księgowe Kraków

O tym, że outsourcing księgowy jest jak najlepszym rozwiązaniem niech świadczy ilość przedsiębiorców korzystających z ich usług. Niemal połowa małych i średnich przedsiębiorców decyduje się na biuro księgowe Kraków. Nie można też nie wspomnieć o kolejnej korzyści wynikającej z korzystania z biura księgowego. Posiada ono polisę od odpowiedzialności cywilnej. Księgowy zatrudniony na etacie gdy popełni błąd w prowadzeniu dokumentacji podatkowej owszem może ponieść odpowiedzialność. Kwota z tytułu odszkodowania nie może jednak przewyższać jego trzymiesięcznego wynagrodzenia. W wielu przypadkach kwota ta jest niewytaczająca do pokrycia szkody powstałej na skutek jego błędnego działania. Biuro księgowego dzięki temu, że posiada polisę OC daje nam szansę odzyskania pełnej kwoty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>