Outsourcing rachunkowy oferowany przez biuro księgowe – Kraków

Profesjonalne biuro księgowe Kraków powinno nawiązać precyzyjną umowę z Klientem. W umowie zakres obowiązków powinien być jasno sprecyzowany. Odnosi się to również do wynagrodzenia za wykonywane usługi. Usługi księgowe świadczone przez biura rachunkowe wpisują się w nowoczesny trend outsourcingu. Termin ten odnosi się do angielskiego sformułowania Business Process Outsourcing. Część zadań związanych z administracją czy właśnie księgowości delegowana jest do podmiotów zewnętrznych, specjalizujących się w danej dziedzinie. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw outsourcing odnosi się zwykle do prowadzenia ksiąg podatkowych, rachunkowych, przychodów i rozchodów. Zakres działania nowoczesnych biur rachunkowych jest z roku na rok coraz większy...

więcej

Jaka powinna być rozmowa kwalifikacyjna?

Jeśli staramy się o pracę bardzo często musimy obecnie przejść profesjonalnie przygotowany proces rekrutacji. Jednocześnie w ramach takiego procesu rekrutacji najczęściej jednym z elementów jest Rozmowa kwalifikacyjna. Oczywiście w wielu przypadkach rozmowy kwalifikacyjne są jedynym etapem, który trzeba przejść by uzyskać pracę. Z drugiej strony rozmowa kwalifikacyjna może być jedynie jednym z kilku etapów, które trzeba przejść w ramach starania się o dane stanowiska

więcej

Nie broń swoich pomysłów, zaproś do krytyki i rady

W negocjacjach często sporo czasu spędza się na krytykowaniu. Zamiast opierać się krytyce drugiej strony, poproś o nią. Zamiast prosić ich o akceptację lub odrzucenie pomysłu, zapytaj, co jest w nim złego: „Jakie ważne dla was kwestie nie zostały wzięte pod uwagę w tej propozycji podwyżki płac?” Rozważ ich negatywne oceny, aby znaleźć leżące u ich podstaw interesy i ulepszyć twoje pomysły z ich punktu widzenia. Przepracuj pomysły w świetle tego, czego się od nich nauczyłeś. Dzięki temu możesz zmienić krytykę z przeszkody w procesie dochodzenia do porozumienia w zasadniczy składnik tego procesu: „Jeżeli dobrze was rozumiem, stwierdziliście, że nie możecie pozwolić sobie na to, aby dać 750 nauczycielom więcej niż po 2000 dolarów podwyżki. A gdybyśmy uzgodnili, że pieniądze zaoszczędzone na zatrudnieniu mniej niż 750 nauczycieli na pełnych etatach zostaną wypłacone jako premia miesięczna pracującym nauczycielom?”

więcej

Komunikowanie się podczas negocjacji

Nie ma negocjacji bez komunikowania się. Negocjacje to proces wymiany informacji w celu wypracowania wspólnej decyzji. Komunikowanie się nigdy nie jest łatwe nawet między ludźmi, których łączą wspólne wartości i doświadczenia. Pary małżeńskie, które prze- żvł\ /e sobą trzydzieści lat, nadal mają nieporozumienia ka/dego dnia. Nic więc dziwnego, że często ludzie, ktor/v nie tylko nie znają się dobrze, ale mogą czuć wrogość i wzajemnie podejrzewać się, nie potrafią się z sobą porozumieć. Cokolwiek powiesz, powinieneś być przygotowany, że druga strona prawie zawsze zrozumie to opacznie.

więcej

Dyskutowanie o interesach – dalszy opis

Dopóki nie dajesz do zrozumienia, że interesy drugiej strony są według ciebie nieważne czy niesłuszne, dopóty możesz pozwolić sobie, aby twardo postawić kwestię wagi twoich interesów. Zapraszanie drugiej strony słowami „poprawcie mnie, jeżeli się mylę” wskazuje na twoją otwartość. Niekorygowanie twojej wypowiedzi oznacza, że akceptują twój opis sytuacji.

więcej

Poszerzanie twoich opcji w czasie negocjacji – kontynuacja

Pomnóż możliwości przez wahadłowy ruch między szczegółem a ogółem – karta kołowa. Zadanie opracowywania wielu możliwości obejmuje cztery rodzaje myślenia. Pierwszym jest myślenie o konkretnym problemie – istniejącej sytuacji, z której nie jesteś zadowolony, np. śmierdzącej, zanieczyszczonej rzece, przepływającej przez twoją ziemię. Drugi rodzaj myślenia to analiza opisowa – diagnoza istniejącej sytuacji za pomocą ogólnych pojęć. Dzielisz problemy na kategorie i tymczasowo określasz przyczyny. Woda w rzece może zawierać wiele różnych związków chemicznych lub zbyt mało tlenu. Możesz przypuszczać, że w górze rzeki znajdują się zakłady przemysłowe. Trzeci typ myślenia, znowu w kategoriach ogólnych, dotyczy tego, co prawdopodobnie można by zrobić. Opierając się na dokonanej diagnozie, poszukujesz rozwiązań, które sugeruje teoria, jak redukcja ilości ścieków, zmniejszenie odpływu wody czy zasilenie rzeki wodą z innego źródła. Czwarty i ostatni typ myślenia to dochodzenie do konkretnych i wykonalnych propozycji działania. Kto i co może zrobić jutro, aby wprowadzić w życie jeden z ogólnych sposobów działania? Na przykład, stanowa agencja ochrony środowiska może nakazać, aby przedsiębiorstwa leżące w górze rzeki zmniejszyły emisję substancji chemicznych.

więcej

Pytanie: „Dlaczego?” ma dwa różne znaczenia

Jeżeli zapytamy dwoje ludzi, dlaczego się spierają, odpowiedź określi nam zazwyczaj przyczynę, a nie cel. Mąż i żona, firma i związek zawodowy, dwie firmy zaangażowane w spór – ludzie raczej odpowiadać będą na to, co druga strona zrobiła czy powiedziała, a nie poszukiwać możliwości realizacji swoich długookresowych interesów. „Oni nie mogą mnie tak traktować. Jeżeli myślą, że to im się upiecze, to grubo się mylą. Ja im jeszcze pokażę”.

więcej